Skip to main content

BETA

This is a new website that we're testing  give us feedback to help us improve it.

Language: English / Gàidhlig

Làrach-lìn ùr Phàrlamaid na h-Alba

Seo làrach-lìn ùr a tha sinn a' cur fo dheuchainn.  Tha sinn fhathast ag obair air agus chan eil ann ach beagan fiosrachaidh mu reachdas, agus deasbadan is ceistean pàrlamaideach.

Mura h-eil na tha thu a' lorg an seo faodaidh tu fhathast a dhol gu Parliament.scot.

Bilean làithreach (laghan a tha gam moladh)

Find out about the Bills being examined by Parliament.

View all Bills

A' cur fios thugainn

Fòn: 0131 348 5000 no 0800 092 7500 (fòn an-asgaidh).

Ma tha thu ag iarraidh bruidhinn ri cuideigin sa Ghàidhlig: 0131 348 5395. Fosgailte 9m gu 5f, Diluain gu Dihaoine.

Pàrlamaid na h-Alba air Twitter

Scottish Parliament @ScotParl

Catch up with this week's #FMQs on the Scottish Parliament Podcast. 👇 🍎 If you're on #iOS it's on the #Podcast app… https://t.co/Nm21XvJztk