Skip to main content

BETA

This is a new website that we're testing. Please give us your feedback on our external survey.

Language: English / Gàidhlig

Làrach-lìn ùr Phàrlamaid na h-Alba

Seo làrach-lìn ùr a tha sinn a' cur fo dheuchainn.  Tha sinn fhathast ag obair air agus chan eil ann ach beagan fiosrachaidh mu reachdas, agus deasbadan is ceistean pàrlamaideach.

Mura h-eil na tha thu a' lorg an seo faodaidh tu fhathast a dhol gu Parliament.scot.

Find your postcode on the Royal Mail finder

A' cur fios thugainn

Fòn: 0131 348 5000 no 0800 092 7500 (fòn an-asgaidh).

Ma tha thu ag iarraidh bruidhinn ri cuideigin sa Ghàidhlig: 0131 348 5395. Fosgailte 9m gu 5f, Diluain gu Dihaoine.

Pàrlamaid na h-Alba air Twitter

Scottish Parliament @ScotParl

Have you been to our free exhibition yet? Use our digital interactive timeline to learn about the Scottish Parliam… https://t.co/rIcXYIeaRu